Edukacijski utorak

Europsko društvo anesteziologije i intenzivnog liječenja (ESAIC) predstavlja EDUKACIJSKI UTORAK! Svakog tjedna ESAIC namjerava objaviti edukativne podcast-e, webinar-e, Facebook LIVE događaje i Hot Topics videocast-e iz područja intenzivnog liječenja.

EDUKACIJSKI UTORAK tematski će pokrivati područja iz anesteziologije, intenzivnog liječenja, terapije boli, perioperacijske medicine i više. Učite od stručnjaka, unaprijedite svoje vještine, povežite se sa kolegama i ostvarite CME bodove.

Posjetite web stranicu: